Politiklage
Poul Erik Sørensen
Rødegårdsvej 44st
5000 Odense C

Fyns Politi
Politidirektøren for Fyn
Hans Mules Gade 1-3
5100 Odense C


Ang. min politianmeldelse af advokat Jan Moosmand CVR- nr. 16219096.

Jeg vil hermed klage over Odense politi og dennes behandling af min anmeldelse af advokat Jan Moosmand.
Efter at Odense politi totalt ignorerede den første henvendelse fra Statsadvokaten for Fyn angående Jan Moosmand og efterfølgende min politianmeldelse af 9. september 2015.
Beder jeg Dem sørge for at Odense politi varetager deres forpligtigelser i henhold til dansk lovgivning, dette selvom Jan Moosmand eventuelt skulle stå bag salget af 1 ton heroin fra Rødegårdsvej 44.

Jeg beder Dem sørge for at Jan Moosmand, snarest får genhuset den person som bor i min lejlighed, og at han tilmeldes folkeregistret. Det er ligegyldigt om personen er en hjemvendt IS kriger eller blot en person Jan Moosmand gemmer for diverse kreditorer.

Jeg vedlægger min politianmeldelse af Jan Moosmand og min oprindelige henvendelse til Statsadvokaten for Fyn, samt dennes svar.


Med venlig hilsen
Poul Erik Sørensen

Tilbage