AdvokatnævnetVil Advokatsamfundet bruge andelsboligforeninger til hvidvaskning af penge for Dem og Deres klienter ?

 

Den private andelslejlighed er idel til at hvidvaske penge, da ingen offentlig myndighed registrere hvem der ejer lejligheden .

Den private andelslejlighed er idel til at udleje, da lejligheden kan udlejes uden at der betales skat, ingen myndigheder kontrollerer de private andelsforeninger.

 
Advokater og ejendomsmægler har opnået at få det såkaldte forældrekøb – familiekøb – udlejerkøb indført hos private andelsboligforeninger. Således er det i dag er en åbenlys mulighed for at hvidvaske penge gennem køb af andelslejligheder. Selv såkaldte interesseforeninger for andelsboligforeninger har opgivet den oprindelige tanke med de private andelsboligforeninger, mod at opnå størst mulig profit ved salg af lejligheden.
 

 

Tilbage